Çevre için sıfırlıyoruz.

Operasyonlarda net sıfır salım

Paris Anlaşmasıyla uyumlu olarak küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlıyoruz. Bu hedefe enerji verimliliği uygulamalarımız, yenilenebilir enerji tedariği, operasyonlarımızda kullanabilmek adına yenilenebilir enerji kurulumu fırsatlarının değerlendirilmesi ve karbon dengeleme projelerine yatırım yaparak ulaşmayı planlıyoruz.

Üretimde Enerji Verimliliği

Anadolu Efes olarak enerji verimliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklarımızın ötesinde faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kaliteli üretim performansını sürdürürken ana amaçlarımızdan biri de bilinçli enerji kullanımını sağlamak ve gelişimimizi sürekli takip etmek. Bu kapsamda ürün ve hizmet alımından yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesine kadar her aşamada enerji verimliliğini gözetiyor ve destekliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde karbon ayak izimizi enerji kaynaklarının verimli kullanımdan yararlanarak azaltıyoruz. Artan enerji verimliliğimiz, daha enerji etkin operasyonlara ulaşmamızı sağlıyor. Operasyonlarımızda net sıfır salım hedefimize ulaşmak için enerji verimliliğinde bizi hedeflerimize en hızlı ulaştıracak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Üretimde Yenilenebilir Enerji Tedariki

Bir organizasyonun iklim üzerine olan etkisini azaltabilmesinin ana yollarından biri de yenilenebilir enerji kullanmasından geçiyor. Anadolu Efes olarak sera gazı azaltımı çalışmalarımız kapsamında elektrik ihtiyacımızın %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Karbon Ayak İzimizi Dengeleme

Yürüteceğimiz enerji verimliliği çalışmaları, operasyonlarımız için gereken enerji ve elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi konusunda elimizden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra, iklime olan etkimizi asgari seviyeye çekmek için karbon dengeleme seçeneklerini değerlendireceğiz.

Sıfır Atık

Doğal kaynak kullanımının ve kirliliğin azaltılmasında döngüsel ekonomi modelleri kilit rol oynuyor. Anadolu Efes olarak, kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmayı ve geri dönüşüm oranını en yukarıya çekmeyi önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda döngüsel ekonomiye katkı verecek uygulamaları geliştirmek üzerine 3R modelini temel alarak çalışıyoruz. 3R modeli azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm olmak üzere 3 adımdan oluşuyor.

Atık oluşumunu engelleyerek, azaltarak ve atıkların tümünün ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamaya devam ederek sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu tüm operasyonlarımızda belgelendireceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Türkiye’deki tüm malt ve bira operasyonlarımız sıfır atık belgesini alarak adımlarını attı.

Ambalaj Yönetimi

Ürünlerimizin ambalajlarından kaynaklanan etkinin en aza indirilmesi için ambalaj miktarının azaltılması, tekrar kullanımın artırılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları da ambalajlama uygulamalarımızın etkisini mümkün olan en düşük seviyeye çekebilmemiz için büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülmüş/geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz. Ürünlerimizin ambalaj hacim ve ağırlıklarını asgari atık üretecek şekilde tasarlamaya, ambalajlama süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkimizi azaltmak amacıyla yeniden kullanım ve geri dönüşüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

Plastik Azaltımı

Atık sahalarında gittikçe büyüyen plastikler ve deniz ekosistemleri üzerinde yarattığı kirlilik göz önünde bulundurulduğunda plastik kirliliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Plastik tüketimimiz çok düşük oranlarda olmasına rağmen çözümün bir parçası olmaya ve mümkün olan her yerde gerek ambalajlarımızın içeriğinde gerekse de ürünlerimizin kullanım aşamasında plastik atığa sebebiyet verecek malzeme uygulamalarından kaçınıyoruz.

Plastik kullanım oranını azaltmak için girişimcilik ekosistemi, tedarikçilerimiz ve üniversitelerle Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz.